Kiểm toán nhà nước có né tránh trách nhiệm?

Kiểm toán nhà nước có né tránh trách nhiệm?

Theo:http://vnes.vn/topblog/article/101/381


Nhân khi đọc bài “Kiểm toán Nhà nước: Nhiều lần lên kế hoạch kiểm toán Vinashin nhưng đều bị cắt” đăng trên báo điện tử Vietnamnet xuất bản ngày 25-10 tôi thấy có vẻ cơ quan này còn né tránh trách nhiệm nếu đúng như lời ông Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ nói.

Có nên tăng thêm biên chế kiểm toán nhà nước?

Vừa qua Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thành lập mới 4 đơn vị kiểm toán khu vực và xin thêm chỉ tiêu biên chế 323 người. Tôi đề nghị UBTV QH xem xét lại việc phê chuẩn tăng thêm biên chế bộ máy KTNN với những lý do sau:

Việc tách KTNN ra khỏi Chính phủ thuộc Quốc hội nhằm bảo đảm tính độc lập khách quan công tác kiểm tra giám sát Quốc hội tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Tuy nhiên việc tăng thêm tổ chức bộ máy và con người không đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát mà còn đi ngược xu hướng cải cách hành chính nhà nước: tinh gọn bộ máy nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tại một số nước trên thế giới cơ quan KTNN có thể thuê công ty kiểm toán độc lập thực hiện một số công việc theo yêu cầu KTNN. Tại sao KTNN không chọn phương án này vừa hiệu quả cao mà lại giảm được chi phí.

Hiện nay hệ thống kiểm tra giám sát chi tiêu công gồm 3 cơ quan: Thanh tra Chính phủ Thanh tra tài chính KTNN. Tuy nhiên chức năng nhiệm vụ của các cơ quan này chưa phân định rõ ràng còn chồng chéo. KTNN với vai trò ngoại kiểm (độc lập với Chính phủ) cũng không thể phủ nhận vai trò các cơ quan Thanh tra tài chính và Thanh tra Chính phủ vì các cơ quan này vẫn hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật. Cho nên theo tôi việc cần thiết hiện nay là KTNN nên xác định phạm vi trách nhiệm KTNN với các cơ quan thanh tra của Chính phủ để có sự phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát đạt hiệu quả cao nhất.

Vai trò kiểm tra giám sát nói chung gồm tăng cường pháp chế XHCN ngăn chặn phòng ngừa phát hiện và chấn chỉnh kịp thời sơ hở trong cơ chế chính sách phát huy nhân tố mới trong thực tiễn... Tuy nhiên việc kiểm tra quá nhiều cũng gây ảnh hưởng không tốt đến đối tượng kiểm tra giảm tác dụng tích cực hoạt động kiểm tra: mất tính chủ động sáng tạo cản trở quá trình hoạt động và phát triển bình thường của đơn vị cơ sở. Theo tôi tần suất kiểm toán hiện nay là cao chưa nói đến các đoàn thanh tra Chính phủ và các ngành khác.

Lý do KTNN đưa ra “Do thiếu nhân lực mỗi năm cơ quan này chỉ kiểm toán được 40%-50% báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Trong đó mỗi cuộc chỉ kiểm toán 30-40 số huyện mỗi huyện chỉ 2-3 xã”. Điều này cho thấy KTNN chưa xác định vai trò trọng tâm KTNN. KTNN là cơ quan thuộc Quốc hội thực hiện kiểm tra giám sát quản lý sử dụng nguồn lực tài chính công của quốc gia giám sát Chính phủ điều hành quản lý chi tiêu cho nên KTNN chỉ theo dõi kiểm tra giám sát chương trình dự án trọng điểm quốc gia các chính sách quản lý điều hành vĩ mô của Chính phủ... Việc tăng thêm biên chế để tăng cường kiểm toán ngân sách địa phương và thứ yếu vì: một là vấn đề này thuộc phân cấp quản lý địa phương. Chức năng kiểm tra giám sát chính thuộc Hội đồng Nhân dân các cơ quan kiểm tra nhà nước của địa phương; hai là nguồn lực này không lớn.

Kiểm toán nhà nước có né tránh trách nhiệm?

Nhân khi đọc bài “Kiểm toán Nhà nước: Nhiều lần lên kế hoạch kiểm toán Vinashin nhưng đều bị cắt” đăng trên báo điện tử Vietnamnet xuất bản ngày 25-10 tôi thấy có vẻ cơ quan này còn né tránh trách nhiệm nếu đúng như lời ông Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ nói.

Theo bài báo thì Kiểm toán Nhà nước từng nhiều lần lên kế hoạch kiểm toán Vinashin nhưng rồi đều bị cắt đi để tránh trùng lặp với Thanh tra Chính phủ.

Là người từng làm công tác trong cơ quan kiểm tra giám sát tôi thấy ông Huệ nói như thế là né tránh trách nhiệm vì Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là cơ quan trực thuộc Quốc hội độc lập với Chính phủ; về nguyên tắc nếu thấy cần thiết KTNN có quyền xây dựng kế hoạch và ra quyết định kiểm toán mà không phụ thuộc vào Thanh tra Chính phủ.

Nếu KTNN đã xây dựng kế hoạch thì đương nhiên Thanh tra Chính phủ không đưa vào kế hoạch để tránh chồng chéo. Tôi được biết hằng năm KTNN đều có gởi thông báo kế hoạch dự kiến của mình đến các cơ quan Thanh tra Chính phủ Thanh tra Bộ Tài chính để các cơ quan này tránh chọn trùng những đơn vị mà KTNN đã chọn; về nguyên tắc KTNN có địa vị pháp lý cao hơn nên các cơ quan này thường né những đơn vị mà KTNN đã chọn.

Vấn đề ở đây tôi muốn nói là KTNN vẫn chưa có vai trò độc lập thật sự với Chính phủ hay do bản lĩnh năng lực KTNN hay hệ thống kiểm tra giám sát của chúng ta có vấn đề (như lời phát biểu ông Trần VănTruyền – Tổng Thanh tra Chính phủ)?

Câu hỏi này xin được gởi đến quý vị đại biểu Quốc hội. Rõ ràng ở đây hệ thống kiểm tra giám sát của nhà nước đang có vấn đề có sự chồng chéo; một khi có vấn đề xảy ra thì không quy trách nhiệm được cho ai cơ quan nào cho thấy hiệu lực quản lý nhà nước rất thấp. Bộ máy kiểm tra giám sát quá cồng kềnh nhưng vẫn thiếu.

Luật Thanh tra cũng đang được sửa đổi nhưng những vấn đề này vẫn chưa được đề cập đến. Tôi được biết trước đây khi có người hỏi có sự chồng chéo giữa Thanh tra với KTNN thì ông Trần Văn Truyền nói rằng không có sự chồng chéo gì cả và còn nói thêm rằng KTNN và ngành Thanh tra phối hợp rất tốt.

Theo tôi cách trả lời của hai ông Tổng Thanh tra và Tổng KTNN điều thể hiện sự thiếu trách nhiệm với vai trò của cơ quan kiểm tra giám sát.

 

Nguyễn Hồng Khoái

Kính anh Thanh Cao
Blog Trương Duy Nhất còn có đồng hồ đếm ngược xem lời hứa của Thủ tướng bao giờ thì thự hiện
Chúc anh Mạnh khỏe
Xem đồng hồ đếm ngươc tại
http://www.truongduynhat.vn/2011/03/ong-ho-em-thoi-gian-loi-hua-thu-tuong.html

Thanh Cao

Việc để vinashin xảy ra như vừa qua đã minh chứng cho một sự yếu kém thiếu trách nhiệm của các quan chức nhà nước như Thủ tướng Chính phủ bộ trưởng một số bộ và người đứng đầu các ngành chức năng như Thanh tra Kiểm toán. Đáng lẽ ra họ phải từ chức nếu có lòng tự trọng.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8644','qasmn90drp46c78ai12u36po20','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-16 05:43:12','/a286006/kiem-toan-nha-nuoc-co-ne-tranh-trach-nhiem.html')