BÀI CÚNG NGÀY TÊT

BÀI CÚNG NGÀY TẾT

Thưa chư vị
Tiến sỹ  Nguyễn Xuân Diện hiện đang là phó Giám đốc thư viên Hán Nôm có mấy bài khấn ngày tết. Mạn phép anh tôi trình cùng bạn đoc

Thưa chư vị
Nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Canh Dần xin cúng hiến quý vị những bài văn cúng trong dịp Tết do tôi sưu tầm được. Hôm nay là 22 Tết tôi đưa sớm các bài này lên để chư vị sắp xếp in ra để dùng vì không phải nhà nào cũng có máy in.


VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI

Nam mô A Di Đà Phật! ( 3 lần )
Kính lạy :
- Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
- Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
- Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển.
- Đương niên Ngụy Vương Hành Khiển; Mộc Tinh chí đức tôn thần Tiêu Tào phán quan năm Canh Dần. - Các Ngài Ngũ phương Ngũ thổ Long mạch Táo Quân chư vị tôn thần.
Nay là phút giao thừa năm Mậu Tý
Chúng con là.................
Ngụ tại ......................
Phút thiêng giao thừa vừa tới năm cũ qua đi đón mừng năm mới tam dương khai thái vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều đế khuyết lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay thể đức hiếu sinh ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật nghi lễ cung trần dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh dâng hiến Tôn Thần đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên Đương cai Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần các Ngài Ngũ phương Ngũ thổ Long mạch Tài Thần các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an gia đạo hưng long thịnh vượng.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

Ghi chú: Ngoài việc đứng trước bàn thờ (ngoài sân) khấn nguyện theo nội dung trên quý vị sau khi cúng nên hóa bản văn khấn ngay rồi tưới một ít rượu cúng lên để gửi đến Ngài Đương niên hành khiển. Vì khi ấy trên trời đang nhộn nhịp gấp gáp diễn ra các cuộc bàn giao nên có thể các Ngài không kịp nghe lời tâu bày thỉnh nguyện nếu quý vị hóa văn bản này tức là đã kịp gửi văn bản thì sau Tết rảnh rang các ngài Thư ký sẽ trình lên Ngài Đương niên.


VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:
- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
- Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn Thần.
- Long Mạch Táo Quân chư vị Tôn Thần.
- Các cụ Tổ Tiên nội ngoại chư vị tiên linh.
Nay phút giao thừa năm Canh Dần
Chúng con là...........................
Ngụ tại.............................................
Phút giao thừa vừa tới nay theo vận luật tống cựu nghênh tân giờ Tý đầu Xuân đón mừng Nguyên Đán tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật nghi lễ cung trần dâng lên trước án cúng dâng Phật Thánh dâng hiến Tôn Thần tiến cúng Tổ Tiên đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời:

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần các Ngài Ngũ phương Ngũ thổ Long Mạch Tài Thần các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo Cao Tằng Tổ Tỷ Bá thúc huynh đệ Cô di tỷ muội nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.
Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ Hậu chủ y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an gia đạo hưng long thịnh vượng.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1)

Nam Mô A Di Đà Phật!(3 lần)
Kính lạy:
- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
- Phật Trờ Hoàng Thiên Hậu Thổ.
- Chư vị Tôn Thần.
Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng nhằm ngày Tết Nguyên Đàn đầu xuân giải trừ gió đông lạnh lẽo hung nghiệt tiêu tan đón mừng Nguyên Đán xuân thiên mưa móc thấm nhuần muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết chốn chốn tường trình.
Tín chủ con là ................................
Ngụ tại ..............................................
Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa cơm canh lễ vật bày ra trước án dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi Tôn Đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ gia lộc gia ân xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối sự nghiệp hanh thông sở cầu như ý.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT

Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính lạy:
- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .
- Các cụ Tổ Khảo Tổ Tỷ Bá thúc huynh đệ Cô di tỷ muội đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc ngoại tộc.
Nay theo Tuế luật Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên như trời cao biển rộng khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật oản quả hương hoa kính dâng lên trước án.
Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo Cao Tằng Tổ Tỷ Bá thúc đệ huynh Cô di tỷ muội nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu linh thiêng giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang mọi bề thuận lợi sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời: các vị vong linh tiền chủ hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI (MÙNG 3)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:
- Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
- Ngài Đương niên Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng các Ngài Thổ Địa Táo Quân
Long Mạch Tôn Thần
- Các Tổ Khảo Tổ Tỷ nội ngoại tiên linh. Hôm nay là ngày mồng Ba tháng Giêng năm Canh Dần

Tín chủ chúng con ..........................
Ngụ tại ..........................................
Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật phù tửu lễ nghi cúng dâng trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn Nguyên Đán đã qua nay xin thiêu hoá kim ngân lễ tạ Tôn Thần rước tiễn tiên linh trở về Âm giới. Kính xin: lưu phúc lưu ân phù hộ độ trì dương cơ âm mộ mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn lễ bạc tiến dâng lượng cả xét soi cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.


Một vài lời dặn dò thêm:
Năm Canh Dần là năm Ngụy Vương hành khiển khi dâng lễ vật cúng bái nên tránh để dao vật nhọn gậy gộc trên mâm lễ và xung quanh.
Mùng 1 Tết xuất hành hướng Tây Nam. Chúc nhau tân xuân đại cát. Ngày kỵ thần tài không nên chúc giàu sang.
Mùng 2 và mùng 3 không tốt. Việc gì cũng không nên làm. Mùng 3 không cắt tóc không mở hàng. Không an táng.
Mùng 4 mở hàng giá thú đi xa nạp thái (ăn hỏi) di chuyển đặt giường.
Kính chúc chư vị đón Tết Canh Dần giản dị trang nghiêm thành tâm và đúng nghi lễ!

05 tháng 02 năm 2010
Nhằm tiết Lập Xuân đầu năm Canh Dần
Bỉ nhân: Nguyễn Hồng Khoái
Sao lục
Cẩn cáo

tang

bai khan

khan giao thua

Nguyễn Hồng Khoái

Kính anh Nguyễn Văn Lai
Cám ơn anh đa ghé thăm nhà
Thực ra tôi chỉ học dược các cụ dăm ba chữ nho ngày CCRĐ vì con quốc dân đảng không được đi học. Lớn lê đi Bộ đội quên bẵng việc thờ cúng. Bây giờ giở sách đọc lại chữ được chữ mất. Tôi sẽ chăm chú tìm trong lô sách mà viết lại. Nhưng khi vái cũng có quy định sau:
- Vái (lạy ) người còn sống thường 1 vái
- Vái lay người chế chưa đi hành tương ( Hai vái)
- Vái bàn thờ người quá cố ( ba vái )
- Vái bà thờ thần thánh đền miếu ( Bốn vái )
Lễ phật Vái 5 vái
Chúcanh một tuần vui vẻ

Nguyễn Văn Lai

Lễ và Vái

-Tôi thấy tất cả các bài văn Cúng được in rất nhiều từ các sách văn cúng đến các trang báo điện tử Nhưng chẳng ai nói lên được cách chắp tay trước hương án bàn thờ thì như thế nào Tôi thấy tà các vị chức sắc Trung ương đến các thường dân bá tánh từ các ông già đến các bà cụ tất thảy nam nữ đều có một kiểu chắp tay như nhau là úp hai lòng bàn tay vào nhau...Thế có đúng không?
- Lế Phật và Cúng Vái có gì khác nhau không...Ấy là chưa kể đến các nghi lễ cúng có rất nhiều kiểu: Hương (đứng vái) Bái (Quỳ Vái) Phu Phục (Gập đầu xuống đất)...
- Có ai đã được nghe câu các cụ để lại chê người đàn ông không? đó là câu: Cúng không biết Vái đái không biết vẩy...Ám chỉ cái động tác cơ bản nhất của người đàn ông mà không biết thì còn biết cái gì ở đâu đâu...
- Hồi tôi còn nhỏ ông cụ thân sinh ra tôi có dạy: Đàn ông thì vái đàn bà thì lễ...Như vậy các bài văn đều có từ (Vái 3 vái)..Thế thì Vái là gì và Lễ là gì..
- Tôi xin lỗi mạo muội viết ra cách cúng trước hương án bàn thờ để đọc lời cúng mà cụ thân sinh ra tôi dạy rằng:
- Đàn ông khi cúng phải chắp tay theo kiểu các ngón tay đan xen vào nhau còn gọi là “kim cang hiệp chưởng”. Mười đầu ngón tay đan xen kẽ nhau năm ngón tay của bàn tay phải đặt phía trên năm ngón tay bàn tay trái.
- Tôi chỉ thấy động tác này do nghệ sĩ Phạm Bằng thể hiện khi vào vai trước bàn thờ thôi còn tất cả đều Cúng mà chưa biết Vái.
- Thiết nghĩ khi biên soạn các bài Văn cúng các bậc học giả háy biên soạn cách chắp tay cúng lễ cho đúng để cho mọi người biết được mà làm...
- Tôi mạo muội vài dòng mông các bậc học giả đại xá.

Nguyễn Hồng Khoái

thái Anh nhớ mồng 3 đừng đi hiệu ép tóc làm đầu nhé

thaia

Gửi anh Hồng Khoái

Thái Anh chưa bao giờ biết khấn theo bài lần này có bài cúng như thế này thì hay quá cảm ơn HK đã sưu tầm cho mọi người có bài để khấn cho nghiêm túc
Chúc Hồng Khoái và gia quyến đón cái tết thật ấm cúng và vui vẻ
Thái Anh

Nguyễn Hồng Khoái

KÍnh anh Thanh Cao
Cũng muốn mọi người nhớ Gia tiên và đạo của các cụ ngày xwa
Chúc anh năm mới an khang

Thanh Cao

Anh Nguyễn Hồng Khoái quý mến!
TC xin cop Bài cúng ngày Tết này cho mình và cho mấy bạn. Chúc anh chuẩn bị đón Tết bộn bề vui!

Nguyễn Hồng Khoái

Cám ơn Hà Vân
Năm cùng tháng hết
tết đến sau lưng
Ông vải thì mừng
Con cháu thì vui
Chúc em một năm mới tốt lành

Hà Vân

Em qua trang anh đọc bài thấy thú vị quá em chưa bao giờ được đọc một bài cúng nên không biết thế nào cũng bởi lẽ phận gái lại là con út. Có thắp hương thì cũng chỉ biết nguyện cầu những điều chân thành tự tâm.

Em sẽ nghiên cứu bài này - cảm ơn anh.

Chúc anh chị và gia đình sắm sửa lể ông Táo ông Công và chuẩn bị tiến năm con Trâu vui vẻ bình an.

Em Hà Vân

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8644','rvn04dco2oag57vo7oef6cift5','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-16 05:43:22','/a213390/bai-cung-ngay-tet.html')